අරමුණු

මාගේ පලමු බ්ලොග් අඩවිය මෙය වන අතර මෙහි කතා, කවි, දැනුමට යමක් එක්වන පරිදි ලිපි, ලිවීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.
කැමති පුද්ගලයකුට තම අදහස් එක් කිරීමට හැකි අතර, එය සංයමයකින් යුක්තව ඉදිරිපත් කල යුතුය.

ලිපි ලිවීමේදී මා මූලාශ්‍රයන් සමග ඒවා එක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ලිපි පිටපත් කර තමන්ගේ ආකාරයෙන්  වෙබ් පිටුවක, සමාජ ජාලයක හෝ, වෙනයම් ආකාරයෙන් කතෘගෙන් අවසරයකින් තොරව සමාජ ගත කිරීම සිදුවී නම් ඒ සදහා නීතීමය පියවර ගනු ලැබේ.😂😂😂😂

Comments

හුඟක් අය බලපුවා