සිතන්නට යමක්...05

අන්ධ ගැහැණු ළමයා.


අන්ධ කෙල්ලෙක් සිටියාය.
ඇය වෛර නොකළ එකම පුද්ගලයා ඇගේ ආදරණීය පෙම්වතාය විය.
ඒ ඔහු සැමවිටම ඇය වෙනුවෙන් ඇය ළඟින්ම සිටිය නිසාය. ඇය ඔහුට පැවසුවා ලෝකය දැකිමට තමාට හැකි නම් පමණක්ම ඔහුව විවාහ කර ගන්නා බව.


දිනක් යමෙක් ඇයට ඇස් යුගලයක් පරිත්‍යාග කර තිබිණි. එලෙසින් ඇයට ඇගේ පෙම්වතා ඇතුළු සියලුම දේ දැකීමට හැකි විය. 


 “දැන් ඔබට ලෝකය දැක ගත හැකි නිසා ඔබ මාව විවාහ කරගන්නවාද?” 

ඇයට ලොව දැකීමට හැකි බැවින් සිය පෙම්වතා ඇගෙන් විමසීය.


නමුත් ඔහුද අන්ධ බව දුටු ගැහැණු ළමයා කම්පනයට පත් වූ අතර ඔහු හා විවාහ වීම ප්‍රතික්ෂේප කළාය. පෙම්වතා කඳුළු සලමින් ඉවත්ව ගොස් ඇයට ලිපියක් ලිවීය.


  “මගේ ඇස් බලාගන්න වස්තුව."


සිතුවිල්ල:
අපගේ තත්වයන් වෙනස් වන විට අපගේ මනසද වෙනස් වේ. බොහෝ විට පෙර පැවති අයුරින්ම ඒවා දකින්නට නොහැකි වන අතර සමහර අයට ඒවා අගය කිරීමට හෝ නොහැකි විය හැක.

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...