නුඹට බැහැ ඔහොම ඉන්න...

කාශ්ටක නිරුධ කතරක්
කෙම්බිමක් කරන්නට
සුසුමන් හෙලූ...

කඳුලු බර දරන්නට උරහිස දුන්
හර්දයාංගම හදවත
හිමිකමක් කියූ..

අච්චරක් ආදරෙන්
නලල සිඹ,
ආදරෙන් බව ඇමතු,

නුඹට බැහැ
මෙච්චර කඳුලු ම'නෙතට පුද,
ඔහෙම නිහඬව ඉන්න...

7 comments:

 1. ඇත්ත තමයි කොහොම ඔහොම ඉන්න දෙන්නද.... බෑනේ

  ReplyDelete
 2. අතිශයින් සුන්දර කවක්!

  ReplyDelete
 3. බැහැ නේන්නම්

  ReplyDelete
 4. කොමෙන්ට් කරපු හැමෝටම තුති. ඒත් කොමෙන්ට් දැකලා මට හිනා. 😂😂😂😂😂 මං හිතන් ඉන්න ලස්සන කවි වලට වැටෙන් නැති කොමෙන්ටු මේ පිස්සු විරහවට වැටිලා.

  ReplyDelete

මොහොමඩ් නුඹට

නුඹ නොදනවත් මොහොමඩ් ෆාතිමා හොරෙන් බැලුවා.. මුසල්මානුවන් නොවන වුන් වුව ඈට පෙම් හසුන් යැව්වා.. ඒවා නෙත් වලින් ඈත් වින්දා... කට්ට කරුවල ලෝ...