නුඹට බැහැ ඔහොම ඉන්න...

කාශ්ටක නිරුධ කතරක්
කෙම්බිමක් කරන්නට
සුසුමන් හෙලූ...

කඳුලු බර දරන්නට උරහිස දුන්
හර්දයාංගම හදවත
හිමිකමක් කියූ..

අච්චරක් ආදරෙන්
නලල සිඹ,
ආදරෙන් බව ඇමතු,

නුඹට බැහැ
මෙච්චර කඳුලු ම'නෙතට පුද,
ඔහෙම නිහඬව ඉන්න...

7 comments:

 1. ඇත්ත තමයි කොහොම ඔහොම ඉන්න දෙන්නද.... බෑනේ

  ReplyDelete
 2. අතිශයින් සුන්දර කවක්!

  ReplyDelete
 3. බැහැ නේන්නම්

  ReplyDelete
 4. කොමෙන්ට් කරපු හැමෝටම තුති. ඒත් කොමෙන්ට් දැකලා මට හිනා. 😂😂😂😂😂 මං හිතන් ඉන්න ලස්සන කවි වලට වැටෙන් නැති කොමෙන්ටු මේ පිස්සු විරහවට වැටිලා.

  ReplyDelete

වැරදි කවුරුද

සිනහවක් දීගෙන ලෝකයට පාඩුවේ ඉන්න බව පෙන්වාම සුගන්ධය විදා  මත් කරන එකයි  වරද පාඩුවේ මල් මැදින් පියඹන බඹරුන්ව උන් උනුන් පියඹන්නෙ සනුහ...