පෙම්බර


රාත්‍රිය කවිබරයි හැකිය පෙම දලු ලෑම.
පුරහඳම පෙම්බරයි හැකිය හිත් බරවීම.
සිත් සතන් ගොළුව යයි, පෙම්බරින් බරවීම.
කවියෙකුට කල හැකියි අකුරු කර පෙම ලීම.

2 comments:

  1. කෙටි නමුත් රසවත් පද පෙළක් . හැමදාම වගේ ලස්සණයි .

    ReplyDelete
    Replies
    1. ස්තූතියි කලණ.. හැමදාම වගේ ඔයා ඇවිත් කවුරු නොආවත්.. 💐

      Delete

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...