රාත්‍රී වැඩ මුරයේදී..

"සීතයි අද.."
ඔබ කියනකොට ජංගමයෙන් 
හිත හිරිවැටේ...
නොදැනීම මටත්,
මේ මහ රෑ යම,
මැවෙනවා, 
නුඹ මට කිටි කිටියේ තුරුල් වෙනවා,,

නොනිඳා මේ පහන් කරන යම,
නුඹේ රස බත් පිඬ කිස.
ඇත්තමයි පාලුයි මට,, 
නුඹ තනිව වග දැනම බයයි මට...

4 comments:

  1. ලස්සන ගෙත්තමක් ..... හැමදාම වගේ හිතට කථා කරණ .

    ReplyDelete

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...