පව

යන්න ඕන වෙන්නේ
ආදරය නැති නිසා නෙවේ...
හුඟක් ආදරය නිසා..
ඒත් ඈතට වෙලා
ඉන්න බැරුව එන්නේත්
ආයේ ඒ හුඟ ආදරේ නිසා....

ඒකට කියන්නේ
"සංසාරගත වූ ප්‍රේමණිය පව" කියලා...

6 comments:

 1. සංසාර සාගරේ ජිවිතේ යාත්‍රාව ඔබ නිසා පදවන්නෙමි.. ඔබ නිසා රැක ගන්නෙමි.. :/

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබ නිසා ගලන්නෙමි.....

   Delete
 2. හුස්ම මා හැර ගියත් ඔබේ අාදරේ සොයා මම එන්නෙමී🙂

  ReplyDelete
  Replies
  1. ප්‍රේමය එතරම්ම යැයි දන්නා කල කෙසේ නැවත නොඑන්නද...

   Delete

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...