දෑවැද්දමගේ අනේකවිද සපල දහිරිය
ඔබට රිදෙන්නට ඇති එකම අවිය,
විටෙක ඔබ පිදෙන ලයාන්විත ස්වරය...
තමා ඒ අපූරුම දෑවැද්ද...,

නොදකිමියි ලෙසම ඔබමැ වයන,
නුමුත් අතැරලා නොදමන්න සිත්දෙන
ඒ අමුතුම පිටුවේ හොරෙන් හෝ සොයන
අපූරුම වදන මගේ නම,
නුමුත් රිදෙන ඉස්පිලි ඇලපිලි සහිත දිගු වැකි,,
ඔබේ රිදවිලි එක්ක මහ ගෙරවිලි...

ආයෙත් ඔබම රිදවගෙන
මගෙන පලි ගන්න තතනන
අරුම තැන ඒ ඔබේ ආදරය හංගපු....

මා අතින් පොඩි කරන
ආයෙම පොඩි දරුවකුව හුරතල් කරන
මට හිමිවු නුමුත් අහිමිව ගිය,
දෛවයේ සරදම මගේ දෑවැද්ද...


2 comments:

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...