දිනිඳු සහ තරිඳු




කැළඹිල්ලකට හසු වෙලා - තැනිතලා බිම් මැදින්
නැගුනේ මේ කඳු පන්ති - කල්පකාන්තරයකට කලින්.
කොහෙන් එබිකම් කලත් - නිතරඟෙයෙන් ජයගන්නේ දිනිඳු..
හෙමිහෙමින් ඇබිත්තියන්ව - ලැජ්ජවට හැංගෙන්නේ තරිඳු..

නිල් තැන්න වසාගෙන - පිනිබිංදු මවාගෙන
අරුණෝදේ හිරු කිරන - වඩින්නේ කඳුවැටි මතින..
කළුවරට බයේ දොර වහන් - හැංගෙනකොට දිනිඳු
ලැජ්ජාව විසිකරන් බැබලෙන්න - අඳුරේම වඩින්නේ තරිඳු...

හරි හොරෙන් කඳු මුදුන් - සිප ගන්නේ වලාකුලු
දුක බර දැනුන කාලෙට - වැටෙන්නේ මිහිකතට ඒ කඳු ..
උදෑසන කඳු අස්සේ හිර වෙවි  - නැගෙන්නට බැරි වෙනකොට දිනිඳු
චප්ප කරන් අහස් ගව්වම - නැගෙන්නේ අහසට බය කරන් තරිඳු..


4 comments:

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...